De vereniging van professionele natuur- en vogelgidsen in Extremadura (GUIDEX) uit zijn zorg over de alarmerende daling van enkele vogelsoorten van de habitats gevormd door grote graangebieden en steppen in Extremadura. Deze groep vogels behoort tot één van de fundamenten van het ornithologisch toerisme in Extremadura.

De soorten waarbij deze teruggang bijzonder sterk is zijn Kleine Trap, Grauwe Kiekendief en Kleine Torenvalk. Maar ook andere vogels hebben te maken met een teruggang zoals Steenuil, Scharrelaar, Kuifkoekoek en Zuidelijke Klapekster.

De vereniging van professionele natuur- en vogelgidsen stelt dat enkele van deze typische steppenvogels de basis vormen van en van speciaal belang zijn voor het vogeltoerisme in Extremadura.
Deze daling is niet alleen ernstig voor deze vorm van toerisme, maar ook, en nog belangrijker, voor het behoud van deze soorten, temeer omdat Extremadura als gastland van vogelpopulaties van nationaal en internationaal belang verantwoordelijkheid heeft voor het behoud ervan.

GUIDEX weet alreeds dat de regering deze zorgwekkende achteruitgang heeft erkend en onderzoek laat doen naar de factoren en oorzaken ervan. Wij hopen dat de resultaten van deze studies duidelijk maken wat de huidige status van deze soorten is en het mogelijk maken dringende en passende maatregelen te nemen om de huidige trend te beteugelen en om de bescherming van deze soorten te garanderen.

Als zeer betrokken professionals op het gebied van vogeltoerisme, zijn we bereid om onze steun te bieden aan deze onderzoeksinspanningen en het beheer en om op basis van onze ervaring als lokale gidsen, werkzaam binnen een ethische code, samen te werken met de autoriteiten aan het opstellen van ‘good practices’ en maatregelen om potentiële verstoringen te beperken in gevoelige gebieden tijdens het broedseizoen, om negatieve effecten te voorkomen.

Vanuit onze bezorgdheid over de situatie van deze soorten hebben we als nieuw logo van GUIDEX de Kleine Trap gekozen, met als doel de aandacht te vestigen op de delicate situatie van deze populatie in Extremadura. De Kleine Trap is, naast een bijzonder gewilde soort voor toeristen en typische steppenvogel, ook de vogel die het beste de precaire situatie waarin steppenvogels zich bevinden vertegenwoordigt.

GUIDEX (vereniging van professionele natuur- en vogelgidsen in Extremadura) bestaat uit erkende professionele gidsen met werkterrein Extremadura, en heeft als doel is om de belangen van deze beroepsgroep te vertegenwoordigen en ervoor zorg te dragen dat de door de leden aangeboden diensten van de hoogste kwaliteit zijn.


E-mail: guidextremadura@gmail.com
Web: www.guidextremadura.com